Kvaliteedisüsteem

Sihtasutus Taheva Sanatooriumile on omistatud EQUASS kvaliteedisertifikaat. See on sotsiaalteenuste kvaliteedimärk, mis annab tunnistust teenuse kvaliteedist ja pidevast kvaliteedikontrollisüsteemist. EQUASS Assurance sertifitseerimissüsteem tagab kvaliteedi ja kvaliteedikontrolli teenustes ning võimaldab sotsiaalteenuseid osutavatel organisatsioonidel osa võtta sertifitseerimise protsessist Euroopa tasandil, tagades sellega teenuse saajatele ja teistele huvirühmadele oma teenuste hea kvaliteet.

EQUASS kvaliteedisüsteem on välja töötatud Euroopa Rehabilitatsiooni Platvormi (European Platform for Rehabilitationpoolt Euroopa erinevate huvigruppide (teenuse pakkujad, teenuse saajad, sotsiaalpartnerid, rahastajad ja poliitika kujundajad) huve arvestades. Lisainfot EQUASS kvaliteedisüsteemi ja selle rakendamise kohta Euroopas saab vaadata siit.

Sihtasutus Taheva Sanatoorium rakendab EQUASS kvaliteedisüsteemi 2014. aastast ning on omistatud sertifikaat 17.06.2014 – 17.06.2016, 12.07.2016 – 12.07.2018 ning 22.01 2019 – 22.01.2022.