Asenduskodu 25. aastapäeva tähistamine ning uute peremajade avamine 24.05.2019.

Külalisi tervitas ning tänas juhatuse liige Jane Kask. Valga valla poolse tervituse andis üle vallavanem Margus Lepik. Peremajad õnnistas Karula Koguduse õpetaja Enno Tanilas. Peremajade juurde istutati kaks tamme. Istutajateks olid SA Taheva Sanatooriumi nõukogu esimees Jüri Konrad ja vallavanem Margus Lepik. Peomeeleolu aitas ülal hoida Uku Suviste oma muusika ja lauludega.

              

29 mai, 2019