Taheva Sanatooriumile valiti uus juht

Uuelt Taheva Sanatooriumi juhilt oodatakse esimesena töörahu taastamist

Valga vallale kuuluv Taheva Sanatoorium SA nõukogu kinnitas eelmisel nädalal sihtasutuse juhatajaks pikaajalise sotsiaaltöö ja laste hoolekande kogemusega Ülla Kimmeli.

Sihtasutus Taheva Sanatoorium nõukogu esimehe Meeli Tuubeli sõnul rääkis Kimmeli kasuks kindlasti asjaolu, et uus juhataja on viimastel aastatel tegelenud nii lastega perede nõustamise, Maarjamaa Hariduskolleegiumi personali superviseerimise kui erihoolekandeasutuste juhtide nõustamisega.

Tuubeli sõnul ootab nii sihtasutuse nõukogu kui vallavalitsus Kimmelilt asutuse töörahu taastamist ja küberturvalisuse tugevdamist. „Viiruste sattumine töötajate arvutitesse ja tööprotsesside jätkamiseks salasõnade edasiandmine ühelt kasutajalt teisele ei saa olla tänases e-riigis normaalsus,“ ütles Tuubel.

Ülla Kimmel on põline Valga elanik, kes on õpingute tõttu elanud nii Tallinnas kui ka Rootsis. Kimmeli sõnul on talle hingelähedased pere, laste ja koduga seonduvad väärtused ja teemad. „Hoolin väga oma tööst ja olen tänulik, et see annab mulle võimaluse kohtuda imetlusväärsete inimestega ning eriliste olukordadega. Hindan kõrgelt kõiki, kes teevad südamega tööd ja panustavad oma oskusi, teadmisi ja energiat teiste inimeste abistamiseks ja toetamiseks,“ ütles Kimmel.

Ülla Kimmel lõpetas 2003. aastal Tallinna Pedagoogikaülikoolis sotsiaaltöö eriala. Aastatel 2001-2017 töötas ta Valga Maavalitsuses, täites erinevatel aegadel nii alaealiste komisjoni sekretäri, lastekaitse ala peaspetsialisti kui sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja ametiülesandeid. Maavalitsuses oli muuhulgas tema töökohustusteks sotsiaalvaldkonna arengusuundade väljatöötamine ning järelevalve tegemine sotsiaalhoolekandeasutustes osutavate teenuste üle.  „Taheva Sanatooriumiga tegin koostööd kogu maavalitsuses töötamise perioodil, mistõttu olen juba praegu väga hästi kursis asutuse murede ja rõõmudega,“ ütles Kimmel.

SA Taheva Sanatooriumi sünniaastaks peetakse 1926. aastat, mil Töö- ja Hoolekandeministeerium  avas Taheva mõisas vigaste laste kodu. Vigaste laste kodu avamise tõenäoliseks põhjuseks oli tõsiasi, et pärast sõdu oli Eesti Vabariigis tekkinud suur hulk vanemliku hoolitsuseta lapsi.

Tänane sihtasutus pakub peamiselt asendushooldusteenust vanemliku hoolitsuseta lastele ja üldhooldusteenust eakatele ja erihoolekannet puudega inimestele. Asendushooldusteenus toetab igakülgselt teenuse saaja ettevalmistamist toimetulekuks iseseisvas elus lähtuvalt tema arengupotentsiaalist. Üldhooldusteenus osutab kvaliteetset ööpäevaringset hooldusteenust eakatele ning arvestab teenuse saaja individuaalsuse ning erivajadustega. Erihoolekandeteenused toetavad puudega inimese võimalikult iseseisvat toimetulekut igapäevaelus.

2 juuni, 2021