Projekt „Tsirgumäe-Sooblase kandi mänguväljaku rajamine“

Sihtasutus Taheva Sanatoorium esitas Eesti maaelu arengukava 2014–2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 19.2 taotluse (LEADER PROJEKTITOETUS 13-21.2/18/1080) Tsirgumäe-Sooblase kandi mänguväljaku rajamiseks summas 9498.42 eurot.
Taotlus rahuldati ja projekti lõplikuks maksumuseks kujunes koos käibemaksuga 16 075,98 eurot ja sellest taotleja omaosalus 7 202,13 eurot ja taotletava toetuse summa 8 873,85 eurot.
Projekti elluviimiseks esitati kolm hinnapakkumist, mänguväljaku projekteerijaks ja ehitajaks valiti MoTeh OÜ, kelle hinnapakkumine oli kõige odavam ja välja pakutud võrkpüramiid ja kiiged kõige sobivamad. Mänguväljaku omanikujärelevalve teostajaks valiti TARVA-EHITUS OÜ.
Projekti lõppedes on Sanatooriumi kinnistule projekteeritud ja rajatud mänguväljak võrkpüramiidi ja kolmekohalise kiigega. Mänguväljaku elementide paigaldamisel on arvestatud turvanõudeid ning toodetele on paigaldatud turvaaluskate (liiv), mis on ääristatud immutatud puitprussiga. Paigaldatud on infotahvel projekti ja rahastajate andmetega.
Usume, et rajatud mänguväljak saab olema koht piirkonna ning sihtasutuse laste ja noorte suhtlemiseks ja kooskäimise kohaks. Ronimine ja kiikumine võivad parandada tervist ning suurendada heaolutunnet. Läbi viidud uuringute väitel mõjutab kiikumine inimese vaimset heaolu ja vabastab organismi endorfiini ning tõstab tuju ning lisaks leevendab ka valu.

18 mai, 2020