SA Taheva Sanatoorium tänab ETR1 Group OÜ’d

osutatud abi eest teenusesaajate elukeskkonna paremaks muutmisel.

26 September, 2019