Taheval on turvaline ja toetatud õhkkond
Vaata teenuseid
Asendushooldusteenus Erihoolekande teenus Üldhooldusteenus Muud teenused

MEIST

Meie põhitegevuseks on eakatele üldhooldusteenuse, lastele asenduskoduteenuse ja puuetega inimestele erihoolekandeteenuste osutamine. Taheva Sanatoorium asub looduskaunis kohas, eemal saastest ja linnakärast. Teenuste osutamisel peame oluliseks inimlikke väärtusi, inimõigusi, ressursside optimaalset kasutust, tervist ja keskkonda säästvaid käitumisharjumusi, tervet ja sõbralikku elukeskkonda, koostöösuhteid partnerite ja kogukonnaga ning osutavate teenuste kvaliteeti.

Meile on omistatud EQUASS sertifikaat, mis on sotsiaalteenuste kvaliteedimärgiks, andes tunnistust nii teenuse kvaliteedist, kui ka hästitoimivast kvaliteedikontrolli süsteemist. Sihtasutuse personal on valitud arvestades sotsiaalvaldkonna nõudmisi asendushooldusteenuse, erihoolekandeteenuste ja üldhooldusteenuse osutamisel ning teenuse saajate vajadusi. Me pakume turvatunnet ja toetust, osutades klientidele toimetulekut toetavaid sotsiaalhoolekandeteenuseid vastavalt iga kliendi vajadusele.