Taheval on turvaline ja toetatud õhkkond
Vaata teenuseid
Asendushooldusteenus Erihoolekande teenus Üldhooldusteenus Muud teenused

MEIST

 

Meie põhitegevuseks on eakatele üldhooldusteenuse, lastele asenduskoduteenuse ja puuetega inimestele erihoolekandeteenuste osutamine. Taheva Sanatoorium asub looduskaunis kohas, eemal saastest ja linnakärast. Teenuste osutamisel peame oluliseks inimlikke väärtusi, inimõigusi, ressursside optimaalset kasutust, tervist ja keskkonda säästvaid käitumisharjumusi, tervet ja sõbralikku elukeskkonda, koostöösuhteid partnerite ja kogukonnaga ning osutavate teenuste kvaliteeti.