Teenused

Meie põhitegevuseks on eakatele üldhooldusteenuse, lastele asenduskoduteenuse ja puuetega inimestele erihoolekandeteenuste osutamine.

Taheva Sanatoorium asub looduskaunis kohas, eemal saastest ja linnakärast. Teenuste osutamisel peame oluliseks inimlikke väärtusi, inimõigusi, ressursside optimaalset kasutust, tervist ja keskkonda säästvaid käitumisharjumusi, tervet ja sõbralikku elukeskkonda, koostöösuhteid partnerite ja kogukonnaga ning osutavate teenuste kvaliteeti.

Meile on omistatud EQUASS sertifikaat, mis on sotsiaalteenuste kvaliteedimärgiks, andes tunnistust nii teenuse kvaliteedist, kui ka hästitoimivast kvaliteedikontrolli süsteemist.

Asendushooldusteenus Üldhooldusteenus Erihoolekandeteenus Muud teenused

Vaata galeriid