Meist

SA Taheva Sanatooriumi pakutavad teenused jagunevad kolmeks:

Asendushooldusteenus toetab igakülgselt lapse ettevalmistamist toimetulekuks iseseisvas elus lähtuvalt tema arengupotentsiaalist.
Üldhooldeteenus osutab kvaliteetset hooldus- ja põetusteenust ning arvestab kliendi individuaalsuse ning erivajadustega.
Erihoolekandeteenused toetavad puudega isiku võimalikult iseseisvat toimetulekut igapäevaelus.

Pakume turvatunnet ja toetust, osutades klientidele toimetulekut toetavaid sotsiaalhoolekandeteenuseid vastavalt iga kliendi vajadusele.

SA Taheva Sanatoorium on klientide ja laste eripäraga arvestav, paindlikke lahendusi pakkuv, pidevalt õppiv ning arenev hoolekandeasutus. Peame tähtsaks ausust, avatust ja usaldusväärsust. Klient on meie jaoks võrdväärne partner. Teeme meeskonnatööd ja panustame pidevasse õppimisse. Kui Sinu lähedane vajab erihoolitsust, tuge ja abi, võta meiega ühendust. Taheval ei ole keegi kunagi üksi.

 

Meie missioon

Sihtasutus pakub turvatunnet ja toetust osutades teenuse saajatele toimetulekut toetavaid sotsiaalhoolekandeteenuseid, milleks  on asendushooldusteenus vanemaliku hoolitsuseta lastele, üldhooldusteenus eakatele ja erihoolekanne puudega inimestele.

Meie visioon

Sihtasutus on teenuse saajate iseseisvat toimetulekut toetav, eripäraga arvestav, paindlikke lahendusi pakkuv  ja pidevalt õppiv ning arenev hoolekandeasutus.

Võta meiega ühendust