Üldhooldusteenus

Hooldekodus viibivad need isikud, kes erivajaduste või sotsiaalse olukorra tõttu ei ole suutelised iseseisvalt elama ning kui nende toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega. Hooldekodu on ööpäevaselt tegutsev asutus, kus viibivatele isikutele tagatakse nende eale ja seisundile vastav hooldamine, sealhulgas ravimine, põetamine ja arendamine.

SA Taheva Sanatooriumil on kaks hooldekodu kompleksi. Üks neist asub Tsirgumäe külas Sanatooriumi kinnistul Taheva mõisa kompleksis ja teine Kallikülas endises metsniku elamus ning endises metsniku abihoones. Mõlemad hooned on põhjalikult rekonstrueeritud, Kallikülas on abimajja klientide jaoks paigutatud ka häirenupp.
Klientide kasutuses on ühe-, kahe ja kolmekohalised toad, kõikidele nõuetele vastavad sanitaarruumid ja köögid. Majades on klientidele mõeldud puhketoad, personal kasutab eraldi ruume. Toit valmistatakse Tsirgumäel kohapeal tunnustatud köögis.

Igale hooldekodu teenusele saabunud kliendile koostatakse 30 päeva jooksul hooldusplaan koostöös kliendi, lähisugulaste või eestkostjaga, mis on kliendiga töötamise aluseks. Hooldusplaanis on kirjeldatud kliendi individuaalsed eesmärgid, hooldustoimingute vajadus, maht ning sagedus. Hooldusplaan vaadatakse üle ja vajaduse korral korrigeeritakse vähemalt üks kord poolaastas (kuue kuu möödudes plaani kinnitamisest).

Teenuse osutamise lõppedes või teenuselt lahkudes, hindab teenuse osutaja, kuivõrd teenuse osutamine on täitnud tegevusplaanis või hooldusplaanis püstitatud eesmärki. Lähtuvalt vajadusest, määratakse asutusesiseselt klientidele ka tugiisikud.
Hooldekodus tähistatakse nii isiklikke, kui ka riiklikke tähtpäevi. Kohapeal toimuvad jumalateenistused, erinevad kontserdid jm kultuurisündmused. Lisaks külastavad hooldekodu kliendid Hargla Maakultuurimaja üritusi ja erinevaid külapäevi. Hooldekodu teeb koostööd teiste hoolekandeasutustega ja kohalike omavalitsuse üksustega.

Teenuse hind

SA Taheva Sanatooriumi prognoositav hooldekodu kohamaks alates 01.07.2023 on 1200 eurot kuus.

KOV osa 615 eurot kuus. Kohaliku omavalitsuse kohustuseks on katta tööjõukulud – palgafond, personali koolitus, töörõivaste ja isikukaitse vahendite kulu.

Hooldusteenusel elav inimene tasub majutuse, toitlustuse, hoolduse ja põetuse, meditsiinilise järelevalve, üldiste majanduskulude (elekter, soojus, vesi) eest.

*Kui inimese sissetulek on keskmisest vanaduspensionist madalam (2023. aastal alla 636 euro), hüvitab omavalitsus puudujääva osa kuni inimese sissetuleku ja keskmise vanaduspensioni vaheni.

 • kohti kokku on 59, hetkeseisuga on kõik kohad täidetud (21.03.2024)
 • retseptiravimid on kohatasu hinna sees

Teenus sisaldab:

 • majutust;
 • neli korda päevas toitlustust (hommik, lõuna, õhtu ja oode);
 • retseptiravimeid;
 • mähkmed (vastavalt vajadusele);
 • ööpäevaringset valvet ja – hooldusteenust;
 • hooldusplaani koostamist;
 • abistamist pesemisel;
 • isikliku pesu pesemist vähemalt üks kord nädalas (v.a keemiline puhastus);
 • eluruumi koristamist igapäevaselt;
 • esmaabi ja esmaabiravimeid (valuvaigistid, plaastrid jne);
 • osavõttu Sihtasutuses Taheva Sanatoorium toimuvatest üritustest (kontserdid, etendused jne)
 • ajalehtede ja ajakirjade tellimist;
 • interneti kasutamise võimalust;
 • transporti perearstide või erialaarstide juurde ning haiglasse;
 • abistamist ametiasutustes asjaajamistel.

Võta meiega ühendust

Vaata galeriid