Asendushooldusteenus

Asendushooldusteenus ehk asenduskoduteenus on teenuse osutaja poolt vaimse puudega lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, talle turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna.

Sihtasutuse Taheva Sanatooriumi asenduskodu osakond asub Tsirgumäe külas Taheva mõisa kompleksis endise valitsejamaja teisel korrusel. Asenduskodu kasutuses on 2009. aastal täielikult rekonstrueeritud peahoone teine korrus ning kaks peremaja.

Asenduskodu töötab peresüsteemil. Ühte peresse kuulub kuni 8 last. Seisuga 01.03.2019 on asenduskodus kolm peret, kus kokku elab 18 kasvandikku. Kaks peret elavad uutes peremajades ning üks pere peamaja II korrusel. Igal perel on oma köök, puhkeruum, kasvatusala töötajate ruum, sanitaarruumid ja iga pere kasutuses on 4-5 magamistuba. Ühiskasutuseks on olemas ka saun. Sündmuste tähistamiseks on täiendavalt võimalik kasutada söögisaali, päevakeskuse ruume jt sihtasutuse ruume ning territooriumit.

Asenduskodul on palju traditsioone ja koostööpartnereid. Näiteks tähistatakse riiklike ja rahvakultuuri tähtpäevi ja laste isiklikke tähtpäevi. Kasvandikud võtavad osa kunsti-, laulu- ja puutööringidest, sagedasti toimuvad ühised väljasõidud. Kasvandikud osalevad Valga valla külade üritustel, heakorratalgutel, koristavad kooli- kodutee ääri prügist, hooldavad lillepeenraid. Mõned neist tegelevad harrastuskalapüügiga ja korjavad marju ning seeni taskuraha teenimise eesmärgil. Peredes tähistatakse ühiselt kasvandike sünnipäevi.

Asenduskodul on tihe kontakt ja konstruktiivne koostöö kõikide kohalike omavalitsuste üksustega, kust kasvandikud pärinevad. Paljud kohaliku omavalitsuse üksuste töötajad osalevad iga-aastasel sõprade päeval, samuti külastavad nad oma lapsi enamasti tihedamalt, kui kaks korda aastas. Telefonitsi ning e-posti teel suhtlemine toimub praktiliselt igapäevaselt.

Enne teenusele saabumist koostatakse kõikidele meie asenduskodu kasvandikele koostöös eestkosteasutusega juhtumiplaan (juhtumiplaan on lepingu lisa, mille on koostanud eestkosteasutus ja see on juba teenusele saabudes olemas), mis vaadatakse koostöös kasvandiku, eestkosteasutuse ja sihtasutuse sotsiaaltöötajaga üle üks kord aastas.

30 päeva jooksul pärast kasvandiku teenusele saabumist koostatakse koos kasvandikuga või koos tema seadusliku esindajaga tegevusplaan, mis on kasvandikuga töötamise aluseks. See on töötaja, kasvandiku ja/või meeskonna ühiselt koostatud dokument, mis määratleb kasvandiku eesmärgid ja erinevate seotud osapoolte tegevused teenuse osutamise ajaks. Igale kasvandikule määrame ka tugikasvataja, kes on kasvandikule usaldusisikuks. Ta kuulab kasvandiku muresid ja teeb kõik selleks, et kasvandikul oleks meie juures hea olla ning kõik tema probleemid saaksid lahendatud delikaatselt.

Teenus sisaldab:

 • majutust;
 • ööpäevaringset valvet ja – hooldusteenust;
 • neli korda päevas toitlustust (hommik, lõuna, õhtu ja oode);
 • retseptiravimeid;
 • esmaabi ja esmaabiravimeid (valuvaigistid, plaastrid jne);
 • mähkmed (vastavalt vajadusele);
 • abistamist pesemisel;
 • teenuse saaja pesu pesemist vastavalt vajadusele;
 • juhendamist igapäevatoimingutel;
 • osavõttu toimuvatest üritustest (kontserdid, etendused, matkad, laagrid, ekskursioonid jne);
 • riiete ja jalatsite ning muude esmatarbekaupade soetamist;
 • taskuraha igakuiselt;
 • kingitusi (jõulud, sünnipäev jne);
 • ajalehtede ja ajakirjade tellimist;
 • interneti kasutamise võimalust;
 • kõiki transporditeenuseid;
 • huvitegevuste võimaldamist;
 • abistamist ametiasutustes asjaajamistel.

Teenuse hind: 1500 €/kuus Võta meiega ühendust