Asendushooldusteenus

Asendushooldusteenus on teenuse osutaja poolt lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna.

Sihtasutuse Taheva Sanatooriumi asenduskodu osakond asub Tsirgumäe külas Taheva mõisa kompleksis endise valitsejamaja teisel korrusel. Asenduskodu kasutuses on 2009. aastal täielikult rekonstrueeritud peahoone teine korrus ning kaks peremaja.

Asenduskodu töötab peresüsteemil. Ühte peresse kuulub kuni 6 last. Seisuga 01.03.2019 on asenduskodus kolm peret. Kaks peret elavad uutes peremajades ning üks pere peamaja II korrusel. Igal perel on oma köök, puhkeruum, kasvatusala töötajate ruum, sanitaarruumid ja iga pere kasutuses on 4-5 magamistuba. Sündmuste tähistamiseks on täiendavalt võimalik kasutada söögisaali, päevakeskuse ruume jt sihtasutuse ruume ning territooriumit.

Asenduskodul on palju traditsioone ja koostööpartnereid. Näiteks tähistatakse riiklike ja rahvakultuuri tähtpäevi ja laste isiklikke tähtpäevi. Lapsed võtavad osa kunsti-, laulu- ja puutööringidest, sagedasti toimuvad ühised väljasõidud. Samuti osalevad Valga valla külade üritustel, heakorratalgutel,  hooldavad lillepeenraid ja niidavad muru. Võimalusel tegelevad harrastuskalapüügiga ja korjavad marju ning seeni taskuraha teenimise eesmärgil. Peredes tähistatakse ühiselt laste sünnipäevi.

Asenduskodul on tihe kontakt ja konstruktiivne koostöö kõikide kohalike omavalitsuste üksustega, kust lapsed pärinevad. Paljud kohaliku omavalitsuse üksuste töötajad osalevad iga-aastasel sõprade päeval, samuti külastavad nad oma lapsi enamasti tihedamalt, kui kaks korda aastas. Telefonitsi ning e-posti teel suhtlemine toimub praktiliselt igapäevaselt.

Enne teenusele saabumist koostatakse kõikidele meie asenduskodu lastele koostöös eestkosteasutusega juhtumiplaan (juhtumiplaan on lepingu lisa, mille on koostanud eestkosteasutus ja see on juba teenusele saabudes olemas), mis vaadatakse koostöös lapse, eestkosteasutuse ja sihtasutuse esindajaga üle üks kord aastas.

Igale lapsele määratakse tugikasvataja, kes on tema usaldusisikuks. Tugikasvataja kuulab lapse muresid ja teeb kõik selleks, et lapsel oleks meie juures hea olla ning kõik tema probleemid saaksid lahendatud delikaatselt.

Teenus sisaldab:

 • majutust;
 • ööpäevaringset valvet ja – hooldusteenust;
 • neli korda päevas toitlustust (hommik, lõuna, õhtu ja oode);
 • retseptiravimeid;
 • esmaabi ja esmaabiravimeid (valuvaigistid, plaastrid jne);
 • mähkmed (vastavalt vajadusele);
 • abistamist pesemisel;
 • teenuse saaja pesu pesemist vastavalt vajadusele;
 • juhendamist igapäevatoimingutel;
 • osavõttu toimuvatest üritustest (kontserdid, etendused, matkad, laagrid, ekskursioonid jne);
 • riiete ja jalatsite ning muude esmatarbekaupade soetamist;
 • taskuraha igakuiselt;
 • kingitusi (jõulud, sünnipäev jne);
 • ajalehtede ja ajakirjade tellimist;
 • interneti kasutamise võimalust;
 • kõiki transporditeenuseid;
 • huvitegevuste võimaldamist;
 • abistamist ametiasutustes asjaajamistel.

Teenuse hind: 2265 €/kuus Võta meiega ühendust

Vaata galeriid