Erihoolekandeteenused

Erihoolekandeteenused on mõeldud raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega inimestele, kes vajavad igapäevaelus toimetulekuks juhendamist, nõustamist, kõrvalabi ja järelevalvet.

Igale erihoolekande teenuse saajale määratakse osakonna siseselt tugiisik (tegevusjuhendaja) ja koostatakse tegevusplaan, mis on teenuse saajaga töötamise aluseks.

Sõltuvalt inimese vaimse tervise olukorrast, pakume erinevaid teenuseid, et tema arengut soodustada ja toimetulekul toetada.

Igapäevaelu toetamise teenus

Toetab isiku parimat võimalikku iseseisvat toimetulekut ja arengut psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning isiku lähedaste ja isikuga koos elavate isikute nõustamise kaudu. Teenuse maksumuse kohta vaata siit.

Töötamise toetamise teenus

Selle teenuse eesmärgiks on juhendada ja nõustada isikut, et toetada tema iseseisvat toimetulekut ja parandada elukvaliteeti tema võimetele sobiva töö otsimise ning töötamise ajal. Teenuse maksumuse kohta vaata siit.

Täpsema info teenuse taotlemise kohta leiad siit.

Ööpäevaringne erihoolduse teenus

Tagab isiku ööpäevaringse hooldamise ja arendamise koos majutuse ja toitlustamisega.  Tagatakse teenust saava isiku iseseisva toimetuleku säilimine ja suurenemine ning turvaline elukeskkond teenuse osutaja territooriumil. Teenuse maksumuse kohta vaata siit.

Kogukonnas elamise teenus

On isiku põhivajaduste rahuldamiseks ja arenguks soodsa peresarnase elukorralduse loomine koos majutuse ja toitlustamisega, et suurendada isiku iseseisvat toimetulekut ja arendada igapäevaelu tegevuste korraldamise oskusi ühistes tegevustes osalemise kaudu. Teenuse maksumuse kohta vaata siit.

Toetatud elamise teenus

Toetab isiku sotsiaalset toimetulekut ja integratsiooni temale eluruumi kasutusse andmise võimaluse loomise kaudu koos juhendamisega majapidamise ja igapäevaelu korraldamises eesmärgiga tagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades. Teenuse maksumuse kohta vaata siit.

Võta meiega ühendust

Vaata galeriid