SA Taheva Sanatooriumi külastamine alates 16. september 2020

HEA KÜLASTAJA! SA Taheva Sanatoorium on kehtestanud külastuspiirangu alates 16.09.2020 ja palub seoses COVID-19 massilise levikuga hoolekandekeskust mitte külastada. Hoolekandekeskuses viibivatele klientidele on lubatud tuua pakke ja paki toomisel palun helistada osakonda ette. ​Pakile palume peale kirjutada kliendi nime. Kontakttelefonid: osakond – 5303 5529 osakonna juhataja – 5307 0363 juhiabi – 7698723 HOIAME OMASID!  

9 juuni, 2020

Projekt „Tsirgumäe-Sooblase kandi mänguväljaku rajamine“

Sihtasutus Taheva Sanatoorium esitas Eesti maaelu arengukava 2014–2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 19.2 taotluse (LEADER PROJEKTITOETUS 13-21.2/18/1080) Tsirgumäe-Sooblase kandi mänguväljaku rajamiseks summas 9498.42 eurot. Taotlus rahuldati ja projekti lõplikuks maksumuseks kujunes koos käibemaksuga 16 075,98 eurot ja sellest taotleja omaosalus 7 202,13 eurot ja taotletava toetuse summa 8 873,85 eurot. Projekti elluviimiseks […]

18 mai, 2020

SA TAHEVA SANATOORIUMI KÜLASTAMISE PIIRANG

SEOSES KOROONAVIIRUSE COVID-19 LAIAULATUSLIKU JA KIIRE LEVIKUGA PALUME ALATES 09. MÄRTS 2020 KLIENTE JA HOOLEALUSEID MITTE KÜLASTADA!  PIIRANG ON VAJALIK KAITSMAKS HOOLDUSEL VIIBIVAID KLIENTE VIIRUSNAKKUSE EEST. INFORMATSIOONI KLIENDI SEISUNDI KOHTA ON VÕIMALIK KÜSIDA OSAKONNA JUHILT. VASTAVALT TERVISEAMETI ÜLDKORRALDUSELE 18.05.2020 KEHTIB HOOLEKANDEASUTUSTES KÜLASTUSEPIIRANG KUNI 01.06.2020!   HOIAME LÄHEDASI!

11 märts, 2020