Avaleht      Kontakt      Teejuht      Sihtasutus      Teenused      Uudised      Toetajad      Galerii
TEENUSED > HOOLDEKODU > TEENUSE KIRJELDUS


Ajalooline taust

Sihtasutuse Taheva Sanatooriumi hooldekodu osakond asub Tsirgumäe külas Sanatooriumi kinnistul Taheva mõisa kompleksis endise valitsejamaja esimesel korrusel ja Kallikülas endises metsniku elamus ja endises metsniku abihoones.

Tsirgumäel asuvates hoonetes tegutses kuni 31.12.2004 Taheva Lastesanatoorium. Pärast Taheva Lastesanatooriumi likvideerimist avati SA Taheva Sanatooriumis hooldekodu osakond. Kallikülas avati munitsipaalasutusena Hargla Hooldekodu 1995. aastal, enne seda tegutses kompleksis Hargla Haigla.

Teenuse kirjeldus

Hooldekodu on ööpäevaselt tegutsev asutus, kus viibivatele isikutele tagatakse nende eale ja seisundile vastav hooldamine, sealhulgas ravimine, põetamine ja arendamine. Hooldekodus viibivad need isikud, kes erivajaduste või sotsiaalse olukorra tõttu ei ole suutelised iseseisvalt elama ning kui nende toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega. Hooldekodus hooldamine toimub poolte vahel sõlmitud lepingu alusel.

Hooldekodu kliendid elavad hoonetes, milles alates 2009. aastast peale on toimunud ulatuslikud rekonstrueerimistööd. 2009. aastal soojustati Kallikülas peahoone, vahetati katusekate, paigaldati ventilatsioonisüsteem, tuletõkkeuksed. 2011. aastal viidi hoone üle maaküttele ja 2012. aastal soojustati hoone vahelagi ning paigaldati piksekaitse. 2009. aastal rekonstrueeriti Tsirgumäel peahoone täielikult, hooldekodu kliendid elavad selle hoone esimesel korrusel.

Klientide kasutuses on ühe-, kahe ja kolme-kohalised toad, nõuetele vastavad sanitaarruumid, köögid vastavad nõuetele, puhketoad kõikides majades. Personalil on kasutada oma ruumid.

Kõikides hooldekodu kasutuses olevates hoonetes on olemas automaatne tulekahjusignalisatsioon. Kallikülas on paigutatud abimajja klientidele häirenupp.

Toit valmistatakse Tsirgumäel kohapeal tunnustatud köögis.

Seisuga 01.01.2018 on üldhooldekodu klientide arv Kalliküla osakonnas 22 ja Tsirgumäe osakonnas 23.

Hooldusplaan koostatakse igale sihtasutuse kliendile hooldekodu osakondades Tsirgumäel ning Kallikülas.
Hooldusplaan on kliendiga töötamise alus. Hooldekodu teenusele saabunud kliendile koostatakse 30 päeva jooksul hooldusplaan koostöös kliendi, lähisugulaste või eestkostjaga. Hooldusplaanis on kirjeldatud kliendi individuaalsed eesmärgid, hooldustoimingute vajadus, maht ning sagedus. Hooldusplaan vaadatakse üle ja vajaduse korral korrigeeritakse vähemalt üks kord poolaastas (kuue kuu möödudes plaani kinnitamisest).
Teenuse osutamise lõppedes või teenuselt lahkudes, hindab teenuse osutaja, kuivõrd teenuse osutamine on täitnud tegevusplaanis või hooldusplaanis püstitatud eesmärki.

Lähtudes vajadusest määratakse asutuse siseselt klientidele tugiisikud. 

Hooldekodus tähistatakse isiklikke ja riiklikke tähtpäevi. Kohapeal toimuvad jumalateenistused, erinevad kontserdid jm kultuurisündmused. Hooldekodu kliendid külastavad Hargla Maakultuurimaja üritusi ning erinevaid külapäevi.

Hooldekodu teeb koostööd teiste hoolekandeasutustega ja kohalike omavalitsuse üksustega. 

Osakonnas võimaldatakse õppijatele erialase praktika sooritamist.

    TAGASI

© SA Taheva Sanatoorium
    www.sats.ee